ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಕ್ಸಸರಿಗಳು

ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ ಅತೀ ಸುಂದರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಕ್ಸಸರಿಗಳು, X-ಪೋರ್ಟ್TM, ಎಕ್ಸಟೆನ್ಷನ್ ಗಳು,TM ಡಿಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಾನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳು. ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಸಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿ. ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್

ರೇರ್ ಗಾರ್ಡ್

ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕವರ್*

ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್

ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ (ಎಕಾನಮಿಕಲ್)

ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ)

ವ್ಹೀಲ್ ಕವರ್

ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕವರ್

ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳು

*ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ AX+ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೋರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಚಿತ್ರ ವಿವರಣೆ

Rotate back to portrait mode.