മൾട്ടിക്സ് ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഝാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, കേരളം, ബിഹാർ, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കർണ്ണാടക, ഉത്തര പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ ഡീലർഷിപ്പുകൾ തേടുന്നു:

കേരളം: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്
ആന്ധ്ര പ്രദേശ്: കുർണൂൽ, അനന്തപുരം
ബിഹാർ: സസറാം, മുസഫർപുർ, ഭഗൽപുർ
ഝാർഖണ്ഡ്: ഹസാരിബാഗ്, ദേവ്ഘർ
രാജസ്ഥാൻ: ഝുൻഝുനു, ബന്സ്വാഡ
മദ്ധ്യ പ്രദേശ്: സാഗർ, മന്ദസൌരർ, ഗുണ, സാഗർ, ഘർഗോണ്, ജബൽപുർ, സ്ത്ന.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ: ഘഡഗ്പുർ, ബർദ്വാന് അസന്സോൾ, പുരുലിയ, സിലിഗുഡി, മാല്ഡാ, ബെഹ്രാംപുർ
കർണ്ണാടക:ഹൂബ്ലി, ബാംഗ്ലൂർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്


ഐഷർ പോളാരിസ് പ്രൈ.ലി,
96, സെക്ടർ 32, ഗുഡ്ഗാവ് -122001, ഹരിയാന
ഇമെയിൽ ID: enquiry@multix.in
ഫോൺ: +91-124-4415600

ജയ്പുർ പ്ലാന്റ്റ്

ഐഷർ പോളാരിസ് പ്രൈ. ലി.
പ്ലോട്ട് നം. SP1 & SP2, RIICO ഇൻഡസ്ട്രിസ് ഏരിയ
കുകാസ്, ജയ്പുർ -302028
രാജസഥാൻ

ഞങ്ങളുമായി പങ്കുചേരുക

ഡീലർ അന്വേഷണങ്ങൾ/അപേക്ഷ
ഇമെയിൽ ID: dealerpartner@multix.in
ഫോൺ: +91-124-4415935

ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ

ഇമെയിൽ ID: customercare@multix.in

കരിയർ

ഇമെയിൽ ID: enquiry@multix.in
ഫോൺ: +91-124-4415793