कोटसाठी विनंती करा

कोटसाठी विनंती करताना, कृपया खालील अर्ज भरा आणि आम्ही आपल्याशी संपर्क साधूमी मल्टीक्स आणि त्यांच्या भागिदारांना या वाहनाच्या खऱेदीत मला सहाय्य होण्याच्या उद्देशाने कॉल/ईमेल/एसएमएस करण्याचा अधिकार देत आहे. माझी संपर्क माहिती देण्यास मी याद्वारे संमती देत आहे आणि हा सर्व तपशील अचूक असल्याची मी पुष्टि करतो. मल्टीक्स आणि त्यांच्या भागिदारांकडून, मी अन्यथा नमूद केल्याखेरीज, अशी आणि कोणतीही अन्य विपणन आणि उत्पादनसंबंधी माहिती प्राप्त करण्यास मान्यता देत आहे.

Rotate back to portrait mode.