కళాత్మక ఉపకరణాలు

కళాత్మకమైన, ప్రయోజనకరమైన ఉపకరణాలతో, ెన్షన్స్‌తో, డీకాల్స్‌తో, యాడ్-ఆన్ ప్యానెల్స్‌తో మల్టిక్స్‌ని మీకెలా X-Port TM అలా స్టయిల్ చేసుకోండి. నడపండి, వాడండి, అలంకరించండి. లేదా ఏమీ చేయకండి. ఏలా చూసినా మల్టిక్స్ గొప్పగా కనిపిస్తుంది.

ఫ్రంట్ గార్డ్

రేర్ గార్డ్

సాఫ్ట్ బాడీ కవర్*

స్పీకర్స్

సీట్ కవర్స్ (ఎకానమీకల్)

సీట్ కవర్స్ (ప్రీమియం)

వీల్ కవర్

స్టీరింగ్ వీల్ కవర్స్

రబ్బర్ మాట్స్

*కేవలం మల్టిక్స్ AX+ కు మాత్రమే ఉపకరణంగా అమ్మబడుతుంది.
కనిపిస్తున్న అన్ని చిత్రాలు, వాస్తవ ఉత్పత్తులకు దృశ్య రూపాలు.

Rotate back to portrait mode.