ప్రయోజనకర ఉపకరణాలు

కళాత్మకమైన, ప్రయోజనకరమైన ఉపకరణాలతో, ఎక్స్‌టెన్షన్స్‌తో, డీకాల్స్‌తో, యాడ్-ఆన్ ప్యానెల్స్‌తో మల్టిక్స్‌ని మీకెలా X-Port TM అలా స్టయిల్ చేసుకోండి. నడపండి, వాడండి, అలంకరించండి. లేదా ఏమీ చేయకండి. ఏలా చూసినా మల్టిక్స్ గొప్పగా కనిపిస్తుంది.

హార్డ్ రేర్ కవర్

జనరేటర్ సెట్

మ్యూజిక్ సిస్టమ్*

X-PortTM యూనిట్

వాహనం కవర్

యూటిలిటీ బాక్స్

*మల్టిక్స్ MX కోసం ప్రామాణిక ఫిట్‌మెంట్లో భాగంగా లభిస్తుంది.
కనిపిస్తున్న అన్ని చిత్రాలు, వాస్తవ ఉత్పత్తులకు దృశ్య రూపాలు.

Rotate back to portrait mode.